Chuyên Máy lọc nước tinh khiết công nghệ RO

DV Thay lõi- Bảo dưỡng

Thay lõi Kangaroo

Lõi lọc Kangaroo

Lõi lọc Kangaroo

350.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Thay lõi Haohsing

Lõi lọc Haohsing

Lõi lọc Haohsing

450.000 VNĐ 350.000 VNĐ

Thay lõi Karofi

Lõi lọc Karofi

Lõi lọc Karofi

450.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Thay lõi Geyser

Lõi lọc Geyser

Lõi lọc Geyser

4.500.000 VNĐ 300.000 VNĐ

Thay lõi Nanosky

Lõi lọc Nanosky

Lõi lọc Nanosky

2.200.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ

Thay lõi Waterpia

Lõi lọc Waterpia

Lõi lọc Waterpia

450.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Thay lõi Aquastar

Lõi lọc Aquastar

Lõi lọc Aquastar

850.000 VNĐ 550.000 VNĐ

Thay lõi Sukida

Lõi lọc Sukida

Lõi lọc Sukida

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Thay lõi Aquaphor

Lõi lọc Aquaphor

Lõi lọc Aquaphor

0 VNĐ 1.000.000 VNĐ

Phụ kiện máy lọc nước RO

Dây cảm biến

Dây cảm biến

350.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Muối hoàn nguyên

Muối hoàn nguyên

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Cốc lọc canxi

Cốc lọc canxi

650.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Van điện từ

Van điện từ

3.500.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Van cơ

Van cơ

2.500.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Đèn UV

Đèn UV

1.200.000 VNĐ 850.000 VNĐ
Tủ cường lực

Tủ cường lực

1.200.000 VNĐ 850.000 VNĐ
Adaptor

Adaptor

500.000 VNĐ 300.000 VNĐ