Chuyên Máy lọc nước tinh khiết công nghệ RO

Haohsing

Bình áp

Bình áp

800.000 VNĐ 600.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing công suất 50L/h

Máy lọc nước Haohsing công suất 50L/h

14.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing công suất 30L/h

Máy lọc nước Haohsing công suất 30L/h

13.500.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ
Lõi lọc Haohsing

Lõi lọc Haohsing

450.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 8 cấp kèm tủ IQ

Máy lọc nước Haohsing 8 cấp kèm tủ IQ

5.150.000 VNĐ 4.350.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 7 cấp kèm tủ IQ

Máy lọc nước Haohsing 7 cấp kèm tủ IQ

4.950.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 6 cấp kèm tủ IQ

Máy lọc nước Haohsing 6 cấp kèm tủ IQ

4.750.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 5 cấp kèm tủ IQ

Máy lọc nước Haohsing 5 cấp kèm tủ IQ

4.550.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing  HM-6992 nóng lạnh

Máy lọc nước Haohsing HM-6992 nóng lạnh

13.900.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing HM900 nóng lạnh ấm

Máy lọc nước Haohsing HM900 nóng lạnh ấm

25.500.000 VNĐ 22.900.000 VNĐ
Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

Máy đun nước nóng Haohsing HS-30GB

16.500.000 VNĐ 14.000.000 VNĐ
Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM290

Máy lọc nước nóng lạnh Haohsing HM290

9.500.000 VNĐ 7.200.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 8 cấp

Máy lọc nước Haohsing 8 cấp

4.750.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 7 cấp

Máy lọc nước Haohsing 7 cấp

4.050.000 VNĐ 3.650.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 6 cấp

Máy lọc nước Haohsing 6 cấp

3.950.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ
Máy lọc nước Haohsing 5 cấp

Máy lọc nước Haohsing 5 cấp

3.900.000 VNĐ 3.250.000 VNĐ