Chuyên Máy lọc nước tinh khiết công nghệ RO

Kangaroo

Máy lọc nước Kangaroo KG103 6 cấp lọc

Máy lọc nước Kangaroo KG103 6 cấp lọc

4.250.000 VNĐ 3.650.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo KG104 7 cấp lọc

Máy lọc nước Kangaroo KG104 7 cấp lọc

4.350.000 VNĐ 3.750.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo KG108 8 cấp lọc

Máy lọc nước Kangaroo KG108 8 cấp lọc

4.900.000 VNĐ 3.950.000 VNĐ
Máy lọc nước Kangaroo KG103 đèn UV

Máy lọc nước Kangaroo KG103 đèn UV

5.200.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ
Máy Kangaroo Omega+ KG01G4-KV 8 cấp

Máy Kangaroo Omega+ KG01G4-KV 8 cấp

6.200.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ
Lõi lọc Kangaroo

Lõi lọc Kangaroo

350.000 VNĐ 300.000 VNĐ