Chuyên Máy lọc nước tinh khiết công nghệ RO

Máy lọc nước Aquaphor

Khẩu chia nước đầu vào

Khẩu chia nước đầu vào

250.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Van cơ

Van cơ

2.500.000 VNĐ 150.000 VNĐ
Van áp thấp

Van áp thấp

300.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Van áp cao

Van áp cao

350.000 VNĐ 200.000 VNĐ
Bút thử nước TDS

Bút thử nước TDS

350.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Lõi lọc Waterpia

Lõi lọc Waterpia

450.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Van điện từ

Van điện từ

3.500.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Dây cảm biến

Dây cảm biến

350.000 VNĐ 250.000 VNĐ
Lõi lọc Kangaroo

Lõi lọc Kangaroo

350.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Lõi lọc Karofi

Lõi lọc Karofi

450.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Lõi lọc Geyser

Lõi lọc Geyser

4.500.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Adaptor

Adaptor

500.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Lõi lọc Haohsing

Lõi lọc Haohsing

450.000 VNĐ 350.000 VNĐ
Cốc lọc canxi

Cốc lọc canxi

650.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Thiết bi xử lí Canxi

Thiết bi xử lí Canxi

750.000 VNĐ 450.000 VNĐ
Lõi lọc Sukida

Lõi lọc Sukida

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Muối hoàn nguyên

Muối hoàn nguyên

750.000 VNĐ 500.000 VNĐ
Lõi lọc Aquastar

Lõi lọc Aquastar

850.000 VNĐ 550.000 VNĐ