Chuyên Máy lọc nước tinh khiết công nghệ RO

Karofi

Máy lọc nước Karofi Slim SS038

Máy lọc nước Karofi Slim SS038

4.500.000 VNĐ 3.350.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi OPTIMUS OS128

Máy lọc nước Karofi OPTIMUS OS128

7.250.000 VNĐ 6.250.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi ERO80VTU

Máy lọc nước Karofi ERO80VTU

4.650.000 VNĐ 3.450.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi NE118

Máy lọc nước Karofi NE118

5.800.000 VNĐ 4.850.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi 1.1 9 cấp  tủ IQ

Máy lọc nước Karofi 1.1 9 cấp tủ IQ

6.250.000 VNĐ 5.490.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi 1.1 8 cấp tủ IQ

Máy lọc nước Karofi 1.1 8 cấp tủ IQ

5.900.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi 1.1 7 cấp tủ IQ

Máy lọc nước Karofi 1.1 7 cấp tủ IQ

5.900.000 VNĐ 5.190.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi 1.1 9 cấp  đèn UV

Máy lọc nước Karofi 1.1 9 cấp đèn UV

5.600.000 VNĐ 5.150.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Karofi HC300-W

Cây nước nóng lạnh Karofi HC300-W

5.900.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ
Cây lọc nước nóng lạnh Karofi HC300 RO

Cây lọc nước nóng lạnh Karofi HC300 RO

8.500.000 VNĐ 7.600.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Karofi HC02

Cây nước nóng lạnh Karofi HC02

4.400.000 VNĐ 3.600.000 VNĐ
Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

3.200.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi công suất 75L/h

Máy lọc nước Karofi công suất 75L/h

14.500.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi công suất 30L/h

Máy lọc nước Karofi công suất 30L/h

8.900.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ
Lõi lọc Karofi

Lõi lọc Karofi

450.000 VNĐ 300.000 VNĐ
Máy Karofi Spido 1.0 Màng Siêu Lọc

Máy Karofi Spido 1.0 Màng Siêu Lọc

5.650.000 VNĐ 4.950.000 VNĐ
Máy lọc nước  Karofi 2.0 9 cấp đèn UV

Máy lọc nước Karofi 2.0 9 cấp đèn UV

7.950.000 VNĐ 7.250.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi  KT80 8 cấp tủ IQ

Máy lọc nước Karofi KT80 8 cấp tủ IQ

5.150.000 VNĐ 4.590.000 VNĐ
Máy lọc nước Karofi KT70 7 cấp tủ IQ

Máy lọc nước Karofi KT70 7 cấp tủ IQ

5.050.000 VNĐ 4.450.000 VNĐ